گالری عکس مجتمع فرهنگی تفریحی و گردشگری ساحل فرح آباد ساری

عکس های زیر، مجموعه تصاویر مجتمع فرهنگی تفریحی و گردشگری ساحل فرح آباد ساری که از مجتمع و جاذبه های آن که در سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است این گالری عکس تا پایان سال ۱۳۹۶ دائما در حال تکمیل است.