جلسات طرح تابستان ۹۷

جلسات با ناجیان غریق

با نزدیک شدن به تابستان و آغاز طرح تابستانی جلسات هم پی در پی در حال برگزاری می باشد. مهم ترین جلسه ایی که برای طرح تابستان برگزار شد جلسه با ناجیان غریق برادر و خواهر بود. این جلسه با حضور آقای هاشمی مسئول هیئت نجات غریق استان مازندران ، مدیریت محترم مجتمع و ناجیان غریق در دفتر مدیریت برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه توجیه ناجیان غریق در خصوص اهمیت نجات جان انسان ها و رفع مشکلات آنها بوده است.

SONY DSC
SONY DSC

گردشگران خارجی

حضور گردشگران خارجی از کشورهای آلمان ، سوئد و اتریش  در مجتمع فرهنگی تفریحی و گردشگری ساحل فرح آباد ساری