امکانات ورزشی ویژه در ساحل فرح آباد

مجموعه فرهنگی تفریحی و گردشگری ساحل فرح آباد ساری مجهز به امکانات ورزشی ویژه ای جهت سرگرم کردن شما می باشد.

این امکانات شامل زمین چمن بازی، قایقرانی، پدالو، ماهیگیری، طرح شنا، اسکی روی آب، موج سواری، تیوپ سواری، ماسه بازی، سفر بر روی آب، سوارکاری و پیاده روی از جمله تفریحات ورزشی است که می توانید در این مجموعه مفرح بیابید.

 

مجتمع تفریحی گردشگری ساحل فرح آباد ساری، ویلا سوئیت توریستی کنار دریا

مجتمع تفریحی گردشگری ساحل فرح آباد ساری، ویلا سوئیت توریستی کنار دریا

قوانین و مقررات مجتمع تفریحی گردشگری ساحل فرح آباد ساری